Φωτογραφικό Αρχείο

Το Φωτογραφικό Αρχείο του Κ.Ι.ΝΕ.ΦΙΛ. περιλαμβάνει σειρά όλη φωτογραφιών από το αρχείο της οικογένειας Παντελόγλου, άλλες που έχουν προσφερθεί από κατοίκους της Νέας Φιλαδέλφειας και άλλες που έχουν εντοπιστεί δημοσιευμένες σε βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες.