Ο Κόσμος της Ν. Φιλαδέλφειας, ως έκδοση ιστορίας παιδείας και πολιτισμού

6 Ντοσσιέ

Περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις φιλαδελφειώτικου και μικρασιατικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος. Έχουν συνταχθεί από τον μικρασιατικής καταγωγής παλαιό φιλαδελφειώτη Κώστα Π. Παντελόγλου, πολιτικό μηχανικό ΕΜΠ-συγγραφέα.

Μερικές από τις δημοσιεύσεις στον Κόσμο της Ν. Φιλαδέλφειας ως έκδοση ιστορίας παιδείας και πολιτισμού:
Ανεξάντλητος ο κατάλογος των Μικρασιατών Ελλήνων που υπήρξαν οι σκαπανείς της παιδείας των λαών της Ευρώπης και οι πρωτοπόροι της πνευματικής δημιουργίας της προσδιοριστικής του πολιτισμού της Οικουμένης – Δημήτρης Γληνός, ο εκ Σμύρνης Δάσκαλος του Γένους – Η Μικρασία στον πανεθνικό αγώνα της Ανεξαρτησίας – Ο Ελληνισμός στην Μικρά Ασία (μ’ αφορμή μελέτη του Karl Dieterich και φυλλάδιο του Κ. Λαμέρα) – Τα Φιλολογικά Σαλόνια της Πόλης 1900-1914.

Posted in Εκδόσεις