Αρχείο Τεκμηρίων Τοπικής Ιστορίας

Το Αρχείο Τεκμηρίων Τοπικής Ιστορίας του Κ.Ι.ΝΕ.ΦΙΛ. περιλαμβάνει κυρίως έγγραφα τεκμήρια της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της Νέας Φιλαδέλφειας.